MUZEUM 20. STOLETÍ - SLAVONICE

Stálá expozice zajišťování státní hranice od 30. let minulého století až do roku 1989. V muzeu uvidíte zejména výstroj a výzbroj československé armády z uvedeného období, kterou doplňuje bohatá sbírka výbavy pro bunkry, model kompletně vybedněného a zaarmovaného bunkru vz. 37, modely, fotografie a dokumenty, dobová kancelář úředníka stavební firmy budující bunkry na Slavonicku v letech 1937 a 1938, prvorepubliková kuchyně, výstava kočárků a uniforem, železná opona a množství předmětů denní potřeby tehdejších civilistů.

Muzeum naleznete přímo ve Slavonicích, v přízemí barokní sýpky, Žižkova ulice č. 4.

Provozní doba:

Provozní doba je stejná jako v Pevnostním areálu Slavonice.

Květen, červen, září - každý víkend 10 – 17 hod
Červenec a srpen - denně 10 – 17 hod.

Případně na zavolání
na tel. čísle 606 124 829 nebo 723 710 707

muzeum slavonice muzeum slavonice muzeum slavonice muzeum slavonice muzeum slavonice muzeum slavonice muzeum slavonice muzeum slavonice muzeum slavonice muzeum slavonice muzeum slavonice muzeum slavonice

  Copyright © 2015 | Poslední aktualizace 20.11.2015