PAMÁTNÍK ŽELEZNÉ OPONY KADOLEC

Kopie signální stěny (SiS) z konce 80. let minulého století, včetně telefonního vedení, branky pro pěší a informační tabule byla vybudována členy Pevnostního areálu Slavonice během jara a léta 2011. Památník se nachází na původním místě, kde v době studené války probíhala signální stěna, patřící do působnosti 18. roty pohraniční stráže Slavonice a sloužila k zabránění ilegálního přechodu narušitelů a to v obou směrech. Památník má připomínat, jak komunistická garnitura znemožňovala obyvatelům ČSSR volné cestování do západní Evropy.

památník železné opony kadolec památník železné opony kadolec

Bohužel před výstavbou nebyly dostatečně zjištěny majetkoprávní poměry dotčených pozemků a tak již na podzim téhož roku musela být většina z vypletené části SiS odstraněna, protože jako právoplatným majitelem pozemku pod částí zátarasu byl nakonec zjištěn pan ing. Milan Pavlíček z Prahy, velký příznivec komunistů, kteří se z pochopitelných důvodů podobné aktivity snaží potírat, aby se novým generacím obyvatel dalo namlouvat, že za socializmu bylo dobře a byla svoboda. Ostnatý drát byl stočen do klubka a ponechán na místě (později ho někdo odcizil), kůly vytaženy ze země a odvezeny.

Další část vypletené SiS musela zmizet o rok později, když se lesní hospodář Podniku města Slavonice rozhodl po 25 letech obnovit starou a zarostlou cestu do lesa, kam se dosud jezdilo a stále jezdí po přilehlé louce. To byla téměř smrtelná rána památníku.

památník železné opony kadolec památník železné opony kadolec

Poté se zřizovatelé rozhodli ponechat torzo památníku bez jakékoli údržby a po předešlých několika desetitisícových promarněných investicích nedat do projektu již ani korunu. Stojící čás nepropletené SiS postupně zarostla a zmizela v mladých břízkách a borovicích. Přesto se po 7 letech provozovatelé Pevnostního areálu rozhodli znovu Památník oživit, již jen proto, že disponuje turistickou vizitkou. Náletové stromy byly již podruhé v krátké době vyklučeny, terén upraven, došlo k obnově nátěrů kovových konstrukcí. K nákupu dalších svitků ostnatého drátu ale již nebude přistoupeno a ten bude naimitován čirou prádelní šnůrou s ocelovým lankem, která se zakoupí po nastřádání potřebné částky od dárců.

Pokud by někteří příznivci dané historické tématiky chtěli na nákup a instalaci zmíněného materiálu přispět jakoukoli finanční částkou, budeme velice rádi.

Číslo účtu: 111008275/0300, kód: Šnůra

památník železné opony kadolec památník železné opony kadolec

  Copyright © 2018 | Poslední aktualizace 06.06.2018