NAUČNÁ STEZKA

Délka naučné stezky je 2,85 km a tvoří uzavřený okruh. Výchozím i příchozím místem je parkoviště Pevnostního areálu, kde je umístěna nultá informační tabule z celkového počtu 13. Tabule jsou za sebou řazeny v tomto pořadí:

0 - Výstavba lehkého opevnění
1 - Vojensko-politická situace 30. let
2 - Polní opevnění
3 - Lehké opevnění vz. 36 a vz. 37
4 - Maskování
5 - Typologie lehkého opevnění
6 - Výzbroj lehkého opevnění
7 - Lehký objekt vz. 37 typ C
8 - Ubytování osádek LO
9 - Socialistická reaktivace
10 - Ničení LO
11 - Protipěchotní překážky
12 - Protitankové překážky

Pevnostní areál Slavonice je v současné době nejlepším a nejrozsáhlejším muzeem lehkého opevnění vz. 37 v České republice.

naučná stezka slavonice naučná stezka slavonice naučná stezkaslavonice naučná stezka slavonice

  Copyright © 2018 | Poslední aktualizace 06.06.2018