Pevnostní areál

Na obranu naší země před útokem z nacistického Německa, Rakouska a Maďarska byl v druhé polovině 30. let minulého století budován mohutný obranný val kolem celé hranice Československé republiky, jehož součástí byla i linie v okolí Slavonic na Jindřichohradecku. Zdejší opevnění bylo budováno jako lehké, těžké objekty (pěchotní sruby) se přednostně stavěly převážně v prostoru severní hranice na čáře Odra – Krkonoše. Vy nyní máte jedinečnou příležitost zhlédnout její část v rekonstruované podobě.

Areál je ukázkou části obranné pevnostní linie, tvořené systémem pozorovacích a palebných (střeleckých) průseků, protipěchotními a protitankovými překážkami v délce téměř 200 m a 11 rekonstruovanými bunkry vz. 37 (řopíky) do stavu z období mobilizace v září 1938 i do stavu socialistické reaktivace v letech studené války 1949 – 1989.

Přístupné jsou dva plně vybavené a vyzbrojené bunkry, každý z jiného období (1938 a 1963). Uvidíte např. původní kulomety, pušky, pistole a samopaly, funkční ruční ventilátor a pozorovací periskopy, výstroj osádek a další zařízení. Prohlídka bunkrů je s odborným výkladem průvodce. Celým areálem prochází nová naučná stezka, která Vás na 13 zastaveních seznámí se základními informacemi o výstavbě opevnění v letech 1935 – 1938 v tehdejším Československu včetně popisu situace přímo na Slavonicku.

Provozní doba

Květen, červen, září – každý víkend 10 – 17 hod
Červenec a srpen – denně 10 – 17 hod.

Návštěvu je možné domluvit i v jiném termínu
na tel. čísle: 606 124 829 

PŘIJÍMÁME POUZE HOTOVOST!

Kudy k nám